VÅR MODELL – Bonki
"Jag stoltserade med att jag visste allt. Så fel jag hade" - Anton 44år
"Korten har lett till så många värdefulla samtal & nya insikter" - Tove 38år

Känslor i tre faser

Från 3, 6 & 12 år genom hela livet

Våra produkter är utformade för att passa tre stadier av känslomässig utveckling i ett barns liv. 

Jag I mig

Vad är det jag känner och hur ska jag sätta ord på det?

Från 3år & uppåt

Jag med andra

Hur får samspelet med andra mig att känna och hur påverkar mina känslor mina relationer?

Från 6år & uppåt

Jag i världen

Vilken roll spelar mina känslor när min värld blir större och jag möter nya och okända situationer?

Från 12år & uppåt

Vad känner jag? - Från 3år & uppåt

Jag i mig

Vi känner våra känslor redan när vi föds. Små barn reagerar på sina känslor med ansiktsuttryck eller med handlingar som skratt, kramande eller gråt. De känner och visar känslor, men de har ännu inte förmågan att namnge eller förklara dem.

Att lära sig att känna igen och verbalisera känslor är en viktig del av barns sociala utveckling och ett första steg mot känslomässig medvetenhet. Det är först när vi är medvetna om våra känslor som vi kan tala om dem.

Fokus inom denna kategori ligger på att lära sig, identifiera och kommunicera känslor.

Köp "jag i mig"
Varför känner jag såhär? - Från 6år & uppåt

Jag med andra

Vilka är orsakerna till att känslorna förändras under dagen? Att identifiera det (t.ex. människor, tankar och händelser) som leder till specifika känslor kan hjälpa oss att både hantera och förutse dem och förbereda en sund reaktion.

Fokus inom den här kategorin ligger på att ge känslor ett sammanhang och lära oss hur de påverkar våra relationer med andra.

Köp "jag med andra"
Hur reglerar jag mina känslor? - Från 12år & uppåt

Jag i världen

Det är inte förrän vid tolv års ålder som barn konsekvent använder mer komplexa strategier för känslomässig självreglering. Detta är en stor del av emotionell intelligens - förmågan att hantera sina känslor och hur man uttrycker dem.

Att ha kortsiktiga strategier för att hantera känslor i stunden och långsiktiga strategier för att hantera känslor över tid är en viktig del av effektiv reglering.

Produkter inom denna kategori fokuserar på hur man reglerar känslor när man ställs inför oväntade eller nya situationer.

köp "jag i världen"