What we do – Bonki
"Jag stoltserade med att jag visste allt. Så fel jag hade" - Anton 44år
"Korten har lett till så många värdefulla samtal & nya insikter" - Tove 38år

HUR MAN KAN ANVÄNDA KORTEN

ALLA GÖR OLIKA OCH DET FINNS INGA RÄTT ELLER FEL.

HÄR GER VI EXEMPEL.

ETT EXEMPEL

Lägg korten på bordet och låt ditt barn välja det kort som stämmer bäst överens med hens känslor, hur dagen har känts eller en situation hen befunnit sig i.

Använd frågorna på baksidan för att få igång samtalet och fördjupa er i känslan eller ämnet. Frågorna är till för att stimulera reflektion och eftertänksamhet.

Låt samtalet flöda fritt och inkludera efterhand fler kort för att föra samtalet framåt. Känslor är ofta komplexa och många.

ETT ANNAT

Använd korten för att lära er att skapa medvetenhet om olika känslor. Låt ditt barn välja ett kort slumpmässigt eller det som hen är mest nyfiken på och använd er av frågorna på baksidan av kortet.

Tala fritt om känslan eller ämnet och använd utvalda frågor som stöd.

Fortsätt dra slumpmässiga kort i utbildningssyfte. Hjälp ditt barn bekantas med känslor och ämnen som kan ge värdefull kunskap i framtiden.

TIPS

Skriv ned delar av era samtal och fortsätt återkomma till korten. Utvecklingen är fantastisk att följa!

PS Våga testa korten vuxna emellan (eller varför inte du själv)! Vi får många fina recensioner från vuxna som själva har funnit stöd i korten!

Genom äventyr från insidan ut, hoppas vi skapa meningsfulla samtal, starkare relationer & en bättre förståelse för varandra

Filippa Cekander