Vad är stress och behöver vi den?

Vad är stress och behöver vi den?

Kan vi lära oss att hantera stress?

Stress är något som vi alla möter i våra liv, oavsett om det är från jobbet, relationer, ekonomi eller hälsa. Vissa människor har lättare för att hantera stress medan andra kämpar med att hitta rätt balans. Oavsett hur vi hanterar stress, är det en del av vår vardag och något som påverkar oss både fysiskt och mentalt.

Som förälder är det ännu viktigare att förstå hur stress påverkar våra liv och hur vi kan hjälpa våra barn att hantera stress på ett hälsosamt sätt. Att förstå vad som är en normal mängd stress och vad som är farligt kan göra en stor skillnad för vår egen hälsa och för våra barns hälsa.

Är det bra att stressa?

Stress är ett vanligt fenomen i vårt moderna samhälle, där vi ofta är uppkopplade dygnet runt och ständigt uppmärksammar flera olika distraktioner samtidigt. Vårt behov av att alltid vara uppkopplade kan ibland leda till ökad stress, och det är en fråga som många föräldrar idag ställer sig - är det bra att stressa?

Enligt psykologer och forskare beror det på vilken typ av stress som man utsätts för. Viss stress kan vara positiv och leda till motivation, högre prestationer och ökad produktivitet, medan för mycket stress kan leda till fysiska och psykiska problem. Enligt en studie från 2013 visar det sig att "positiv stress" kan vara positivt för hälsan genom att öka nivåerna av hormoner som bidrar till att reglera immunsystemet och minska inflammation.

Så, om stress kan vara bra, när går det över gränsen och blir negativt? Enligt psykologen Herbert Freudenberger, som myntade begreppet "burnout" på 1970-talet, kan stress bli negativ om den blir överväldigande och pågår under lång tid utan någon form av återhämtning. Detta kan leda till utbrändhet, hälsoproblem, sjukdomar och psykisk ohälsa.

Sammantaget kan man säga att stress i lagom mängd kan vara en bra sak, men för mycket stress kan leda till problem. Det är viktigt att lära sig att känna igen tecken på ökad stress och hitta strategier för att hantera den.

Hur vet man då vad som är bra/dålig stress?

Så hur vet man vad som är bra eller dålig stress? Svaret är inte helt enkelt då det varierar från person till person och situation till situation. En viktig faktor är hur länge och hur intensivt stressen pågår. Till exempel kan kortvarig stress vid en akut situation vara bra och hjälpa oss att fokusera och agera snabbt. Men om stressen blir långvarig kan det ha negativa effekter på vår hälsa och välbefinnande.

En annan faktor är individens upplevelse av stressen. En situation som en person upplever som stressig kan vara helt obetydlig för någon annan. Det handlar också om hur vi hanterar stressen, vår personlighet, tidigare erfarenheter och stödsystem runt omkring oss.

Forskning har visat att långvarig stress kan påverka vår kropp negativt genom att höja blodtrycket, öka risken för hjärtsjukdomar, försämra immunförsvaret och orsaka sömnproblem. Det kan också ha negativa effekter på vår mentala hälsa genom att öka risken för depression och ångest. Men stress behöver som sagt inte vara helt negativt, det kan också motivera oss och hjälpa oss att nå våra mål. Forskning har visat att måttlig stress kan ha positiva effekter på vår kognitiva funktion och kreativitet.

Det är med andra ord viktigt att ha en balans och kunna hantera stressen på ett effektivt sätt för att undvika negativa effekter på hälsan. Detta kan inkludera att ha en hälsosam livsstil, använda avkopplingsmetoder som yoga eller meditation och ha ett bra stödsystem runt omkring sig.

En av de vanligaste frågorna när det kommer till stress är hur man kan skilja på bra och dålig stress. Enligt psykologen Kelly McGonigal, som har forskat mycket kring stress, är det viktigt att förstå att stress i sig självt inte är varken bra eller dåligt. Det är hur vi hanterar stressen som avgör om den blir positiv eller negativ för oss.

McGonigal förklarar att "Stress kan vara din vän eller din fiende. Det beror på hur du ser på det". Hon menar att stress kan motivera oss att nå våra mål och ge oss energi och fokus att hantera utmaningar. Men om vi uppfattar stress som något farligt och ohanterbart, kan det leda till negativa effekter på både kroppen och sinnet. Det är alltså inte själva stressen som är problemet, utan snarare vår reaktion på den. Att lära sig att hantera stressen på ett hälsosamt sätt kan hjälpa oss att dra nytta av dess fördelar och undvika dess nackdelar.

Behöver vi lite stress för att komma upp ur sängen och vara produktiva eller kan vi leva helt utan stress och ändå klara av att jobba och få ihop livet?

Att stressa eller inte stressa är en fråga som många av oss brottas med. Är det verkligen nödvändigt att ha stress för att vara produktiv och uppnå våra mål? Svaret är inte så enkelt som man kan tro.

Enligt Dr. Adam Perlman, chef för integrativ medicin vid Duke University, beror det på individens toleransnivå. Han säger: ”Stressnivån som är bra för dig kan vara annorlunda än för någon annan. Det viktigaste är att ha en balanserad livsstil och att lyssna på din kropp. "

Det finns en rådande kultur som glorifierar stress och långa arbetsdagar. Men en studie publicerad i Journal of Health and Social Behavior visar att det finns ett pris att betala för denna livsstil. Forskarna fann att personer som arbetade längre arbetsdagar och upplevde högre nivåer av stress hade sämre hälsa på sikt.

 

Vad har långvarig stress för konsekvenser?

 Det är viktigt att vi lär oss att skilja mellan produktiv stress och överdriven stress. Att leva utan stress är inte möjligt, men att ha ett hälsosamt förhållande till stress är viktigt för att uppnå våra mål och behålla vår hälsa och välbefinnande.

Enligt psykologen och författaren Kelly McGonigal kan det vara till hjälp att tänka på stress som något som kan ge oss energi och motivation när vi behöver det som mest. I ett TED Talk förklarar hon att "om vi tror att stressen vi upplever kan hjälpa oss att möta utmaningar och utvecklas, kommer vi att uppleva mindre skadliga effekter av stressen".

Hur vet man när stress går från ”normal” till att vara farlig?

Enligt en artikel från Harvard Health Publishing kan man använda sig av några tecken på att stressen har gått för långt och är farlig. Dessa inkluderar:

- Fysiska symptom som huvudvärk, magont eller muskelsmärta

- Känslor av utmattning och brist på energi

- Svårt att koncentrera sig och fatta beslut

- Förändringar i sömnvanor, antingen för mycket eller för lite sömn

- Irritabilitet och humörsvängningar

Om dessa symtom på stress pågår under en längre tid kan det ha allvarliga konsekvenser för ens hälsa. En artikel från American Psychological Association (APA) påpekar att långvarig stress kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar, depression, ångest och andra hälsoproblem.

Sammanfattningsvis kan stress vara farligt om den pågår under en längre tid och inte hanteras på ett hälsosamt sätt. Det finns tecken på att stressen har gått för långt, som fysiska och mentala symtom, och det är viktigt att ta dessa tecken på allvar och ta hand om sig själv.

Vilka konsekvenser kan det ha att ignorera stress?

Frågan om vad som händer när vi ignorera stress är viktig att ta på allvar. Att låta stressen ta över och ignorera dess effekter kan ha allvarliga konsekvenser på både den fysiska och mentala hälsan. En studie från American Psychological Association visar att ignorering av stress kan leda till allt från sömnproblem och förhöjda nivåer av ångest och depression till hjärtsjukdomar och för tidig död. Forskare har funnit att höga nivåer av stresshormoner som kortisol under en längre tid kan orsaka inflammation och skada på kroppens celler.

Dr. Mithu Storoni, författare till boken "Stress-Proof" säger, "Även om vissa mängder stress kan vara nyttiga, kan det vara en förlorad kamp när vi försöker ignorera den i långa perioder av tid. Det är som att hålla en boll under vatten, det kan fungera för en stund men till slut kommer den att explodera till ytan."

Att ignorera stress kan också påverka vårt beteende negativt. En studie från University of California, Berkeley, fann att stressade människor tenderar att ta mindre hälsosamma beslut, som att äta mer snabbmat eller att undvika motion.

Det kan såklart kännas tufft med all stress vi har omkring oss idag men vi kan lära oss att hantera stress så att det inte får långvariga konsekvenser. Vi har fantastiska verktyg i form av känslokort som lär barn, med vuxnas stöd, att prata om alla känslor. Klicka här för att läsa mer om hur vi har utvecklat dem i samarbete med barnpsykolog.