"Education is not the learning of facts, but the training of minds to think"*

"Education is not the learning of facts, but the training of minds to think"*

- Förskolläraryrket rymmer många dimensioner, en är lek, en annan är undervisning och en tredje är omsorg. Det är viktigt att inte någon av dem får stå tillbaka. Avgörande för att lyckas är att förstå att undervisning inte behöver vara att man står och förmedlar information, säger Niklas Pramling, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

ÅH vad jag önskar att skolan - som ju har sådan potential - kan gå mer åt detta tänk! (Det Niklas beskriver är förskolan men mina tankar här berör främst skolan och det ovan kursiverade).

För vi lever i en värld där industrialiseringen och vad den krävde av människans yrkesval och sätt att leva är ett minne blott. Där yrken och livsval (i vår del av världen) kan komma med oändliga möjligheter samtidigt som digitaliseringen av samhället tar över många av våra funktioner. Kan det inte kännas lite smått förlegat att alla barn ska lära sig samma sak i samma ålder när information om allt barnen vill lära finns ett knapptryck bort? Eller utanför fönstret? Eller i en lek? En diskussionsgrupp? (En….) När vi faktiskt pratar om en inkluderande skola som ska fungera för alla och går ifrån “alla är stöpta i samma form”-tänket..? Lite motsägelsefullt att säga att alla har sina unika förmågor samtidigt som planen för vad och när man ska lära ser samma ut för alla? (Och ens förmåga att ta till sig just den kunskapen dessutom ska värderas...) När det finns massa forskning på att vi lär oss bättre när vi är intresserade av något?

Detta är drömmar men är det utopi? 

Vi har lärare - så många som vill att skolan ska vara något annat - tillgodose alla individer och intressen. Få undervisa barn som lyssnar (för att de vill!) Vi har platserna - fina skolor som lätt hade kunnat bedriva undervisning på andra sätt. Visst hade en så stor förändring av skolsystemet krävt mycket i många led, men alternativet att fortsätta med (nästan) samma syn på barn och undervisning som på 50-talet är en större risk - när världen ser ut som den gör. 

Detta är (en liten del av) mina tankar i ämnet. Vad tänker du? 

*Albert Einstein