SENARE BLIR LÄTT FÖR SENT. VÅGA PRATA NU.

MOTVERKA PSYKISK OHÄLSA.

KÄNSLOKORT

FRAMTAGNA I SAMARBETE MED LEGITIMERAD PSYKOLOG

KÄNSLOKORT

ETT HJÄLPMEDEL FÖR ATT FÅ INSYN I DITT BARNS MÅENDE

KÄNSLOKORT

SAMTALSKORT FRAMTAGNA MED LEG.PSYKOLOG FÖR ATT MOTVERKA BARNS PSYKISKA OHÄLSA.

PYSSELBOKEN

Kreativ och engagerande pysselbok för ditt nyfikna
barn. 

Stötta ditt barns emotionella utveckling genom lek!

boken

GODNATT-PLANSCH

Illustrationerna på postern är gjorda för att väcka barns fantasi och reflektionsförmåga. Låt illustrationerna inspirera till oändliga godnattsagor.

PLANSCH

VÅR MODELL

 • 1. JAG I MIG

  Förebygg psykisk ohälsa och stärk ditt barns emotionella utveckling. Lär ditt barn identifiera och reglera känslor med känslokort 1 (från 3 år).

  Känslokort 1 är ett enkelt men effektivt verktyg för att främja barns emotionella och sociala utveckling. Samtalskort återfinns ofta inom psykiatrin, men våra känslokort är framtagna för familjer för att på ett avslappnat och kul sätt komma varandra närmre och stärka barns självkänsla och förebygga psykisk ohälsa. 

  Till butik
 • 2. JAG MED ANDRA

  Med känslokort 2 (från 6 år) hjälper du ditt barn självreglera sina känslor och lösa konflikter. Få ditt barn att berätta och stärk den emotionella utvecklingen.

  Emotionell och social utveckling är en process som du kan stödja ditt barn i. Att använda verktyget känslokort 2 (från 6 år) är ett enkelt och intuitivt sätt att komma närmare ditt barn och stödja hen i att lära sig självreglera sina känslor.

  Till butik
 • 3. JAG I VÄRLDEN

  Med känslokort 3 (från 12 år) hjälper du ditt barn stärka självkänslan och hantera världens påtryckningar. Hjälp din ungdom förebygga psykisk ohälsa!

  Det vi inte kan verbalisera kan vi inte bearbeta. Med känslokort 3 (från 12 år) som stöd skapar du fina och givande samtal med ditt barn eller ungdom samtidigt som du främjar den emotionella och sociala utvecklingen.

  Till butik
Känslokort för barn från 12 år
Förlorade stunder som kunde få ditt barn att prata

Av leg.psykolog Ida Welbourn

Vilka signaler talar om för mig att det är dags att lyssna?

Att lyssna aktivt och nyfiket på ditt barn/tonåring är en viktig del i att bygga en stark och hälsosam relation.

Att göra sig tillgänglig med sin närvaro, sin tid och sitt intresse kan räcka långt. Det finns olika signaler som kan betyda att du behöver lyssna lite mer på ditt barn/tonåring.

LÄS MER