Samtalskort utvecklade för barns självkänsla, känsloreglering och emotionell
utveckling. Upptäck redskap för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga!

15 produkter

Verktyg för att hantera sina känslor

Att ge barnen verktyg för att hantera sina känslor och främjaderas psykiska hälsa kan hjälpa dem att bli mer motståndskraftiga mot stress, ångest och depression i framtiden.Samtalskort och känslokort är produkter som kan hjälpa till att förebygga psykiskohälsa hos barn och unga genom att stärka deras självkänsla och känsloreglering.

VÅRA PRODUKTER

Våra produkter är framtagna i samarbete med experter för att stödja emotionell utveckling hos barn.

Från samtalskort för barn till aktivitet böcker stimulerar de samtal och främjar kreativ lek. Psykisk hälsa kan påverka många områden i ett barns liv, inklusive deras prestation i skolan, sociala interaktioner, självkänsla, självförtroende och allmänna livsglädje.

Psykisk hälsa

Barndomen är viktig i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga är.

Att använda produkter som främjar psykisk hälsa kan hjälpa genom att ge verktyg för att hantera stress, känslor och utmaningar i livet på ett lättare sätt. Det kan också hjälpa dem att utveckla en positiv självbild och stärka självkänslan, vilket kan leda till ökad självförtroende och livsglädje.

Forskning

Forskning har visat att barn som har tillgång till verktyg för att hantera stress och känslor har bättre mental hälsa och presterar bättre i skolan.

Dessutom har produkter som känslokort och samtalskort visat sig vara effektiva för att stärka självkänslan och stödja emotionell utveckling hos barn.

Våra samtalskort används idag av över 10,000 familjer, skolor, psykologmottagningar och andra aktörer som agerar för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.