Känsla för känslor!

Känsla för känslor!

Vi har pratat om ordet Bestämd på sociala medier denna vecka och jag har funderat på ordet hela veckan. Jag har kommit fram till att det inte är ett helt enkelt ord att förhålla sig till. Så är det i alla fall för mig. 

Om jag tänker på en person som är bestämd - alltså ofta är bestämd eller kanske ser bestämd ut; så snuddar min känsla vid arg. Att denna person nästan är lite arg i sitt sätt. Kanske lite sträng.

Men om jag försöker känna känslan av vad bestämd kan betyda i mig, är det mer att ett beslut har tagits - att jag har landat i något och därför känner mig bestämd. Aningen snällare än tidigare exempel alltså - lite mer positivt.

Oavsett vad den korrekta betydelsen av ett ord är och oavsett hur ordet tolkas av andra, så har vi ofta vår egen speciella känsla för ett ord. Det är bland annat pga det som kommunikation och relationer kan vara svårt och konflikter kan uppstå. Vi pratar inte alltid samma språk, trots att vi tror det.

Jag tänker att detta är en av anledningarna till varför det är så viktigt att prata om olika känslor med barn. Ju mer vi pratar om betydelsen av känslorna, desto mer tydligt kommer barnen förmodligen kunna uttrycka dem när behov finns (i alla typer av relationer). Att ha en nyanserad bild av en känsla - hur den känns, vad den betyder och hur vi kommunicerar den, är en förutsättning för goda relationer och psykisk hälsa. Det är vi på Bonki övertygade om. Med känslokort blir övning på detta lätt. Dessutom är möjligheterna oändliga. Utifrån ett ord på våra känslokort föds samtal som blir en del av barnens kunskap kring känslor.

Har ni testat?