Tillfällen som ger möjlighet att lyssna och berätta

Tillfällen som ger möjlighet att lyssna och berätta

Av Ida Welbourn

Att skapa stunder för samtal handlar lika mycket om dig som vuxen som barnet. Är du som vuxen stressad, splittrad eller trött kommer barnet märka det. Ibland behöver vi kunna ”dela havet” för att ge utrymme för en stunds närvaro, vilket är barnets primära tillstånd.
Det är bra att skapa sammanhang, kanske rutiner för naturliga samtalsutrymmen; vid matbordet, på sängkanten eller vid andra återkommande stunder när inget annat pockar på uppmärksamheten.
”Att prata med sitt barn” ska inte betyda en sak på ”att-göra-listan” eller att sätta press på sig själv, utan att involvera barnet i dina egna sysslor. Detta blir en naturlig ingång till gemensamt fokus från vilket ett samtal kan utvecklas. T ex vid matlagning kan barnet få skölja grönsaker eller liknande och då kan ett samtal om t ex maten i skolan, hur morötter växer i jorden, vad mormor brukade laga eller vad barnet själv får för frågor eller tankar under tiden. Att berätta något om sig själv för barnet som får barnet att känna sig involverad i ditt liv, att hitta gemensamma saker man tycker om eller har varit med om blir ett värdefullt utbyte som stärker relationen.


Bra tillfällen för dig och ditt barn eller tonåring att både lyssna och berätta:
Måltider: Kan vara en bra tid att prata eftersom alla är samlade och avslappnade. Du kan fråga ditt barn om deras dag och dela dina egna erfarenheter.
Läggdags: När ditt barn är avslappnat kan det vara ett bra tillfälle att prata om deras dag eller något som bekymrar dem. Det kan också hjälpa dem att slappna av och känna sig trygga.
Bilresor: När ni sitter i bilen finns det tillfälle att prata avslappnat. Med tonåringar kan det vara bra för att ni sitter bredvid varandra vilket brukar upplevas som mindre kravfyllt än att sitta mitt emot varandra.
Aktiviteter: Att göra något tillsammans, städa, laga mat eller spela spel kan ge er båda en chans att prata och ha roligt.


Tips för att få ditt barns eller din tonårings uppmärksamhet:
Ögonkontakt: När du talar med ditt barn, försök att få ögonkontakt. Det visar att du är intresserad av vad de har att säga.
Lyssna aktivt: När ditt barn pratar, försök att lyssna aktivt genom att ställa frågor och upprepa vad de säger, det visar att du är engagerad.
Visa intresse: Visa intresse för vad ditt barn berättar genom att ställa frågor och ge kommentarer, det visar att du är närvarande.
Var tålmodig: Ge ditt barn tid att tänka och svara på frågor. Vara tålmodig och undvik att avbryta dem när de talar.
Undvik distraktioner: Försök att undvika distraktioner som mobiltelefoner eller TV när ni pratar. Det är viktigt att ditt barn känner att det har din fulla uppmärksamhet.