Vilka signaler talar om för mig att det är dags att lyssna?

Vilka signaler talar om för mig att det är dags att lyssna?

 Av: Ida Welbourn

Att lyssna aktivt och nyfiket på ditt barn/tonåring är en viktig del i att bygga en stark och hälsosam relation. Att göra sig tillgänglig med sin närvaro, sin tid och sitt intresse kan räcka långt. Det finns olika signaler som kan betyda att du behöver lyssna lite mer på ditt barn/tonåring. Här är några exempel:

Tystnad eller undvikande: Om ditt barn/tonåring blir tyst eller undviker ögonkontakt kan det vara en signal om att de behöver prata med dig. Det kan tyda på att de är osäkra på hur de ska uttrycka sina känslor eller att de känner sig nedstämda eller oroliga.

Självupptagenhet eller isolering: Om ditt barn/tonåring verkar självupptagen eller isolerad, t ex sitter mycket vid datorn eller på sitt rum, kan det vara en signal att det behöver din uppmärksamhet eller att de kämpar med något som det behöver prata om.

Uppmärksamhetssökande: Om ditt barn/tonåring försöker uppmärksamma dig genom att upprepa sig, prata högre eller påminner dig om saker, så kan det vara en signal om att du behöver lyssna på det eller att det behöver prata med dig om något de inte själva kan förstå eller komma till ro med. Att visa att man har lyssnat innebär också att komma ihåg och återkomma t ex med följdfrågor som ”hur gick det med kompisen som du var så besviken på?”.

Känslomässig stress eller förändring i humör: Om ditt barn/tonåring visar tecken på känslomässig stress som att gråta, vara arg eller frustrerad, verka rastlöst och oroligt, så kan det vara en signal om att de behöver din uppmärksamhet och ditt stöd.

När beteende eller rutiner förändras: Om ditt barn/tonåring plötsligt ändrar sina vanor, t ex med sömn eller mat, eller tappar intresset för något så kan det vara en signal om att något är fel och att det behöver prata med dig.

Dessa beteenden är exempel på signaler om att ditt barn/tonåring behöver ditt stöd och då är det viktigt att du visar att du vill lyssna på vad de har att säga. Varje barn/tonåring är unik och det kan finnas andra signaler som är specifika för just ditt barn/tonåring och deras personlighet. Att vara närvarande och uppmärksam kan hjälpa dig att upptäcka signaler som kan betyda att de behöver prata med dig.

Aktivt lyssnande innebär: Försök att förstå deras perspektiv utan att avbryta dem, bekräfta det som sägs och kom inte med lösningar eller dömande kommentarer. Lyssna med nyfikenhet och acceptans. Fråga om barnet/tonåringen behöver din hjälp innan du erbjuder dig att hjälpa till. Ofta är behovet av någon som lyssnar och bekräftar större än behovet av hjälp, detta gäller särskilt tonåringar.

Våra känslokort hjälper dig i samtalen med barn. Kom in och läs mer HÄR