Hur blir jag en bättre lyssnare?

Hur blir jag en bättre lyssnare?

Av: Ida Welbourn

Att vara lyhörd som förälder/vårdnadshavare är viktigt för att skapa en trygg och sund relation med ditt barn/tonåring. Här följer några tips på att bli en bra vuxen lyssnare på ditt barn/tonåring:


Ge ditt barn din fulla uppmärksamhet: När ditt barn/tonåring pratar med dig, se till att du inte är distraherad. Stäng av mobilen/TV:n och fokusera på vad de säger.
Bekräfta att du hört vad barnet sagt: Detta kan göras både med ord, att sammanfatta eller upprepa något av det barnet säger, eller med kroppsspråk, ögonkontakt, nickningar, leende.
Visa empati: Försök att sätta dig in i ditt barns/tonårings situation och försök förstå hur de känner. Visa att du bryr dig om vad de säger och att du vill hjälpa till.
Visa intresse: Visa att du är intresserad av vad ditt barn/tonåring har att säga genom att ställa frågor, nicka medhållande eller genom att upprepa några av de viktigaste orden eller fraserna som barnet säger.
Acceptera och respektera deras känslor: När ditt barn/tonåring delar sina känslor eller åsikter med dig, acceptera dem utan att kritisera eller för snabbt tala om vad du tycker. Detta hjälper till att skapa en miljö där de känner sig bekväma att prata med dig.
Var öppen och icke-dömande: Låt ditt barn eller tonåring känna sig bekväm att öppna upp och prata med dig om vad som helst. Var öppen för deras åsikter och undvik att döma eller kritisera dem.
Ställ öppna frågor: Istället för att ställa ja- eller nej-frågor, försök att ställa öppna frågor som kan leda till mer utvecklade svar. Till exempel, istället för att fråga "hade du en bra dag i skolan?" kan du fråga "vad var det bästa och det sämsta med din dag idag?"
Lyssna aktivt: Det innebär att du inte bara hör vad ditt barn/tonåring säger, utan också visar att du förstår genom att upprepa och sammanfatta vad de har sagt. Detta visar att du verkligen lyssnar och försöker förstå.
Visa tålamod: Ibland kan det ta tid för ditt barn/tonåring att öppna upp och prata med dig. Var tålmodig och ge dem tid och utrymme att prata. För att försäkra dig om att du förstår vad barnet säger, upprepa eller sammanfatta vad de sagt. Detta hjälper barnet att känna sig förstådd och lyssnad på.
Uppmuntra dem att prata: Uppmuntra ditt barn/tonåring att prata om sina känslor och upplevelser genom att visa att du är intresserad och att du bryr dig om vad de har att säga. Ställ öppna följdfrågor, vad hände då, hur blev det, hur kändes det för dig, vad tyckte du om det, vad tror du den andre tyckte om det, vad hände sedan. Om barnets berättelse är oklar, fråga efter specifik information, vem sa så, när hände detta, var någonstans var ni. Detta visar att du försöker förstå och hänga med.
Undvik att avbryta eller lösa problem: Om det är svårt kan du tyst och långsamt räkna till 10 inom dig. Ibland vill de bara prata och känna sig hörda. Låt ditt barn/tonåring avsluta sitt resonemang eller sin historia innan du kan fråga om de skulle vilja ha förslag på lösningar eller råd.
Var närvarande: Ibland kan det vara svårt att hitta tid att prata med ditt barn eller tonåring. Försök att hitta tid varje dag eller vecka där ni kan prata och spendera tid tillsammans utan distraktioner.

Läs mer om varför det är så viktigt att lyssna på sitt barn HÄR