HUR ANVÄNDER JAG KORTEN MED MITT BARN?

Alla använder korten på olika sätt, vilket är en del av idén. Det finns inga rätt eller fel sätt att använda dem på.

Här är två exempel:

1. Använd dem för att förstå vad ditt barn upplever. Lägg korten på bordet och låt ditt barn välja det kort som stämmer bäst överens med hens känslor eller med hur dagen har känts. (Hjälp till att läsa och förklara om det behövs). Använd frågorna på baksidan av korten för att starta samtalet.

2. Använd korten för att lära er att skapa medvetenhet om olika känslor. Låt ditt barn välja ett kort slumpmässigt eller det som hen är mest nyfiken på och använd er av frågorna på baksidan av kortet. Eller strunta i frågorna och prata fritt kring ordet på kortet.

ÄR INTE DESSA KÄNSLOR FÖR KOMPLEXA FÖR ETT LITET BARN?

Vi har medvetet inkluderat en kombination av känslor, både kända och okända för yngre barn. Tanken är att ge barnet en möjlighet att bli medvetet om mer obekanta känslor, för att kunna identifiera dem när de väl dyker upp. De känslorna finns, även hos våra yngsta barn.

Med detta sagt är det upp till varje vuxen att bestämma hur man bäst använder våra kort, vad man ska inkludera för att passa individens behov. Alla barn är olika och användningen av korten måste anpassas därefter.

ILLUSTRATIONERNA ÄR SVÅRA ATT FÖRSTÅ

Illustrationerna är tecknade på ett sätt som väcker fantasi och nyfikenhet. De ska skapa tankar och funderingar - unika för var och en. Barn har en tendens att se det som inte alltid är tydligt för oss vuxna, och vi hoppas kunna stimulera barns kreativitet genom våra illustrationer.

Vi började som en saga skapad av ett barn för att förklara känslor. Allt vi gör har sitt ursprung i den berättelsen. Alla våra produkter är utformade för att porträttera vår saga, på ett eller annat sätt. Vi låter sagans karaktärer leda vägen mot känslomässig medvetenhet.

FRÅGORNA ÄR FÖR SVÅRA FÖR MITT BARN

Frågorna på baksidan av korten är endast avsedda som ett vägledande verktyg och bör anpassas till ditt barns förståelse och behov. Eller utelämnas helt om de är för svåra.

Korten är tänkta att användas flera gånger och följa dina barn när de växer. Därför är de utformade så att de förblir värdefulla när barnen blir äldre och mer medvetna.

Tanken är inte att alla frågor ska vara relevanta och besvaras på en gång, utan att de anpassas efter livets gång.

MÅSTE JAG BÖRJA MED STEG 1?

Nej, du bör börja på den nivå som ditt barn har mest nytta av. Våra produkter är indelade i tre kategorier av känslomässig utveckling, men de är inte utformade på ett sådant sätt att en kategori måste vara avslutad för att man ska kunna gå vidare till nästa.

ÄR INTE DESSA KÄNSLOR FÖR KOMPLEXA FÖR ETT LITET BARN?

Vi har medvetet inkluderat en kombination av känslor, både kända och okända för yngre barn. Tanken är att ge barnet en möjlighet att bli medvetet om mer obekanta känslor, för att kunna identifiera dem när de väl dyker upp. De känslorna finns, även hos våra yngsta barn.

Med detta sagt är det upp till varje vuxen att bestämma hur man bäst använder våra kort, vad man ska inkludera för att passa individens behov. Alla barn är olika och användningen av korten måste anpassas därefter.

ILLUSTRATIONERNA ÄR SVÅRA ATT FÖRSTÅ

Illustrationerna är tecknade på ett sätt som väcker fantasi och nyfikenhet. De ska skapa tankar och funderingar - unika för var och en. Barn har en tendens att se det som inte alltid är tydligt för oss vuxna, och vi hoppas kunna stimulera barns kreativitet genom våra illustrationer.

Vi började som en saga skapad av ett barn för att förklara känslor. Allt vi gör har sitt ursprung i den berättelsen. Alla våra produkter är utformade för att porträttera vår saga, på ett eller annat sätt. Vi låter sagans karaktärer leda vägen mot känslomässig medvetenhet.

MÅSTE MITT BARN VARA INOM ÅLDERSGRÄNSEN?

Nej, absolut inte. Vi anger en lämplig startålder endast som en vägledning och inte som en regel. Inget barn är likadant och alla barn har olika behov och förståelse. Det är upp till varje vuxen att avgöra om deras barn har rätt ålder eller inte.

Vi har tonåringar som använder känslokorten och fyraåringar som använder relationskorten. Vi har vuxna som berättar för oss att korten är lika bra för dem. Har du någonsin verbaliserat hur det känns inom dig att vara ledsen? Det är inte många av oss som har gjort det. Det finns alltså heller inte någon övre åldersgräns för att bygga upp känslomässig medvetenhet.

Kan du inte hitta svaret du söker?

Maila oss din fråga så hör vi av oss så snart vi kan!

Skriv till hello@bonkistudio.com