Eva Clarstedt, Förskolelärare, Katarina Norra skola i Stockholm

"Vi använder korten på våra mentormöten då vi endast är som mest 11 barn. Vi har tagit ett kort i taget och pratat om frågorna. Eftersom det är yngre barn har vi endast använt oss av den ena asken den som heter ”jag i mig”. Alla barn i gruppen får komma till tals och säga vad de känner/tycker. Det blir väldigt bra diskussioner fast de är så pass små."

KÄNSLOKORT "JAG I MIG"