Att prata om skolan

Hur får du ditt barn att prata om skolan och motverka psykisk ohälsa?

För många föräldrar är det en daglig utmaning att få sina barn att öppna upp och prata om skolan. Ett vanligt försök att bryta isen är att fråga, "Hur var det i skolan idag?" Men oftast möts man av ett enstavigt svar som "bra" eller till och med ett enkelt "okej". Det är viktigt att förstå att detta är vanligt och att barn kan ha svårt att uttrycka sina känslor och upplevelser. I detta inlägg kommer vi att utforska några strategier för att hjälpa ditt barn att prata om skolan och samtidigt motverka psykisk ohälsa.Att prata om skolan

Varför är det svårt att få barn att prata om skolan?

Innan vi går vidare med tipsen är det viktigt att förstå varför barn kan vara motvilliga att prata om skolan. Det finns flera anledningar till detta och många av dem är så klart individuella. Det kan också vara stor skillnad på vad som kan ha hänt på dagen som påverkar viljan att dela med sig och prata om skolan. Ibland kan lojalitet och vänskaper komma i vägen för viljan att berätta. Kort sagt, mycket kan bero på dagsformen!

Skolan kan vara en komplex social miljö, och barn kan känna sig obekväma att diskutera den med sina föräldrar. De kan vara rädda för att avslöja sociala problem eller konflikter

Rädsla för att bli dömda

Barn kan känna sig rädda för att bli kritiserade eller dömda om de delar sina upplevelser från skolan. De kan oroa sig för att föräldrarna blir besvikna om de har haft svårigheter i skolan.

Blygsel eller social press 

Skolan kan vara en komplex social miljö, och barn kan känna sig obekväma att diskutera den med sina föräldrar. De kan vara rädda för att avslöja sociala problem eller konflikter.


Svårigheter att uttrycka sig 

Många barn har ännu inte utvecklat den verbala förmågan att beskriva sina känslor och upplevelser på ett djupgående sätt. De kan känna sig begränsade av sitt ordförråd och sin förmåga att uttrycka sig.


Psykisk ohälsa

Skolan kan vara en komplex social miljö, och barn kan känna sig obekväma att diskutera den med sina föräldrar. De kan vara rädda för att avslöja sociala problem eller konflikter. 


Nu när vi har förstått varför det kan vara svårt för barn att prata om skolan, låt oss kika på några strategier som kan hjälpa dig att få ditt barn att öppna upp och, i förlängningen, ge goda förutsättningar för deras psykiska hälsa. 


Att prata om skolan

Hur kan du hjälpa ditt barn att prata om skolan?

Nu när vi har förstått varför det kan vara svårt för barn att prata om skolan, låt oss kika på några strategier som kan hjälpa dig att få ditt barn att öppna upp och, i förlängningen, ge goda förutsättningar för deras psykiska hälsa. 


Skapa en öppen och stödjande miljö

För att hjälpa ditt barn att prata om skolan är det viktigt att skapa en öppen och stödjande miljö där de känner sig trygga. Detta innebär att du som förälder måste vara lyhörd och empatisk när ditt barn delar sina tankar och känslor. Undvik att döma eller kritisera deras upplevelser. Genom att visa förståelse och stöd kommer ditt barn att känna sig mer benägna att öppna sig.


Använd öppna frågor

Istället för att använda den vanliga frågan "Hur var det i skolan idag?" kan du använda mer öppna frågor som uppmuntrar till djupare samtal. Till exempel:

  • "Vad var det bästa som hände i skolan idag?"

  • "Finns det något som du tyckte var särskilt roligt idag?"

  • "Har du haft några utmaningar i skolan nyligen?"

Öppna frågor ger ditt barn utrymme att uttrycka sig mer och kan leda till mer meningsfulla samtal. Genom att ställa sådana frågor ger du ditt barn en inbjudan att dela mer om sina upplevelser.


Undvik att döma eller kritisera deras upplevelser. Genom att visa förståelse och stöd kommer ditt barn att känna sig mer benägna att öppna sig och prata om skolan.

Visa intresse för skolan och dess aktiviteter

Genom att visa intresse för ditt barns skolarbete och extracurricular-aktiviteter visar du att du bryr dig om deras upplevelser. Delta i skolmöten, hjälp med läxor och engagera dig i deras intressen. Genom att vara aktivt involverad i deras skolupplevelse, visar du att du värdesätter deras skolgång och att du är där för att stödja dem.


 Hjälp till att hantera stress och psykisk ohälsa

Om du misstänker att ditt barn kan lida av psykisk ohälsa, tveka inte att söka professionell hjälp. Psykisk ohälsa kan vara en betydande faktor som påverkar ett barns förmåga att prata om skolan. Det är viktigt att stödja ditt barns mentala hälsa och erbjuda stöd och förståelse. En terapeut eller rådgivare kan vara en värdefull resurs för att hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och utmaningar.


Förstå att tiden är viktig

Det kan ta tid att bygga upp förtroendet som krävs för att ditt barn ska prata öppet om skolan. Var tålamodig och fortsätt att erbjuda möjligheter för samtal. Ibland behöver ditt barn tid för att bearbeta sina känslor och upplevelser innan de är redo att dela med sig. Var där för dem och visa att du är tålmodig och redo att lyssna när de känner sig redo att prata.Kom ihåg att varje barn är unikt, och det är viktigt att anpassa ditt tillvägagångssätt till deras personlighet. Alla barn är unika, och ert sätt att kommunicera är också unikt.

Att prata om skolan

Psykisk ohälsa

Att hjälpa ditt barn att prata om skolan är en viktig del av att ge dem utlopp för känslor och motverka psykisk ohälsa. Genom att skapa en öppen och stödjande miljö och använda öppna frågor kan du uppmuntra ditt barn att dela sina tankar och känslor, vilket i sin tur kan hjälpa dem att hantera skolrelaterad stress och bygga förtroende. Kom ihåg att varje barn är unikt, och det är viktigt att anpassa ditt tillvägagångssätt till deras personlighet. Alla barn är unika, och ert sätt att kommunicera är också unikt. Att prata om skolan och psykisk ohälsa

Fler tips på hur man kan närma sig sitt barn och få hen att prata om skolan hittar du ho Hem & skola. 

Om du misstänker att ditt barn inte trivs i skolan kan du få råd av underbara BRIS

Andra otroliga tips på hur du stärker relationen med ditt barn finner du hos Röda korset.


Lycka till! Du är inte ensam om att tycka det här är svårt